Bir hayaliniz, bir ürününüz, bir markanız mı var?

Dünya değişiyor, kanal sayısı her gün artıyor, rakip sayısı belirsiz, sadece ürünlerin değil kategorilerin pazarlama savaşlarının yaşandığı bir zamandayız.

En iyi ürünlerin değil, en akıllı pazarlama stratejilerinin kazandığı bir zaman.

Yeni nesil pazarlama; insandan insana, insan odaklı, medyası insan olan, dünyaya fayda sağlamayı amaçlamazsa verimli olamayacak bir pazarlama.

*

Crow New Media’nın ana işlevi ülkemize ve dünyaya faydalı girişimlere, teknolojiyi merkezine koyan yenilikçi pazarlama aktivitileri desteği vermektir. Bunun yanında yenilikçilik ve optimizasyon arayışındaki markalara akıllı, yaratıcı ve şaşırtıcı çözümler sunar.

*

Crow New Media, mevcut pazarlama planlarından veya kampanyalarından verim alamayan; çağı yakalamak, farklılaşmak, sevilmek isteyen markalara ve girişimlere; kutunun dışından, geleceği gören, hedef kitlelerinin ilgisini çekecek fikirler sunar ve bunları hayata geçirir.

Crow New Media seçicidir. Farklılaşmayı düşünmekle kalmayan, hedef olarak koyan, yenilikçi markalar ve girişimler ile çalışır. Gerektiğinde misyonu ve vizyonundan başlayarak, kategorisinin sosyal sorumluluk projelerinin yaratıcısı ve/veya ortağı olmasını şart koşar.

Crow New Media dünyayı iyi yönde değiştirme gayretinde olan tüm girişimleri destekler.

Pazarlamaya Bakış Açısı

Crow New Media, pazarlamayı bir savaş olarak kabul eder. Savaşları kazanmanın en etkili yöntemi, en az kaynak kullanımı ile hiç savaşmadan kazanmaktır.

“Akıllılar savaşmadan kazanır, cahiller kazanmak için savaşır.”
“Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.”
Sun Tzu – Savaş Sanatı

Pazarlama savaşında ele geçirmeye çalıştığınız alan insanların aklıdır, en kestirme yol ise kalplerinden geçer.

“Dağları, ormanları, dar geçitleri, çıkmaz yolları ve bataklıkları bilmiyorsan; silahlı bir güçle manevra yapamazsın. Yerli rehberler kullanmadıkça arazinin yararlarını bilemezsin.”
Sun Tzu – Savaş Sanatı

İnsanların akılları doludur ama bu dolu akıl, bölümlere ayrılmıştır. Ya mevcut bölümlere girerek varolan ile savaşmayı tercih edersiniz ya da farklılaşarak yeni bölümler yaratıp, bu bölümlerin hakimi olabilirsiniz.

“Konumlandırmaya ait en basit yaklaşım, yeni birşey yaratmak değil, orada olan birşeyi değiştirerek bağlantıları yeniden kurmaktır.”
Al Ries – Konumlandırma: Tüketici Zihnini Fethetme Savaşı

Savaşa girmeden önce pazarı, kendi gücününüzü, daha da önemlisi rakiplerinizin gücünü bilmeniz gerekir. Strateji gözlemle başlar.

“Başkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin.”
Sun Tzu – Savaş Sanatı

*

Stratejik planlama, stratejik gözlemler tamamlandıktan sonra, mevcut pazar, rakipler, teknolojik gelişmeler, olası trendler hesaplanarak, gelecek mümkün olduğunca detaylandırılarak vizyon oluşturulur. Stratejiyi destekleyen taktikler, akıllı güncel fikirler; realize edilebilir bu vizyona ulaştıracak ana hedefleri, fethedilecek toprakları, düşmanları, kaynakları, destekleri, ön görülemeyenleri tanımayı, duruma uygun bir yol haritası çizmeyi ve kullanılacak silahları en usta ellere vermeyi içerir.

Stratejik planlama için hedef tanımlamanın kabul görmüş en etkin yöntemlerinden biri “SMART”tır.

Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timely kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

S.M.A.R.T. Hedefler

  • Hedef kesin ve net olmalıdır. (Specific)
  • Hedef ölçülebilir olmalıdır. (Measurable)
  • Hedef kaynaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. (Accepted)
  • Hedef gerçekçi ve başarılabilir olmalıdır. (Realistic)
  • Hedef zamana bağlı olmalıdır. (Timely)

“Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur.”
Sun Tzu – Savaş Sanatı

*

Strateji ve taktik arasında fark vardır. Strateji orta ve uzun vadeli olarak hazırlanır, taktikler ise bu stratejiyi gerçekleştirmek için kullanılır.

“Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir, ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan stratejilerimdir.”
Sun Tzu – Savaş Sanatı

Savaşları kazandıran en etkili silahlar, kalıpların dışına çıkmış, yenilikçi, taklit edilmesi süre alan, tahmin edilemeyen, kutunun dışında düşünülmüş, bitirici hamleyi yapabilen cephanelere sahip silahlardır.

Amerika’nın dünyanın en büyük gücü haline gelmesini sağlayan olayları incelediğimizde;
Hitler’in Avrupa’da estirdiği terörle beraber güçsüzleşmiş Avrupa devletleri…
Hepimizin sempatikliğine hayran olduğumuz Einstein’in, Roosevelt ile görüşmesi…
Sonrasında, Einstein’ın Roosevelt’e Almanya’yı, Hitler’i durdurabilmek dünyanın en çok bilinen fizik fomülünü (E=mc^2) bir bombaya dönüştürebileceğini anlatan mektubu.
Amerika’nın bu projeyi gerçekleştirerek, ortaya çıkardığı bombayı en büyük rakipleri Japonya’nın gelişmiş bölgelerine atması…

Coca Cola’nın, Noel Baba’yı kendi renklerine boyayarak yılın en mutlu gününü, en babacan ve çocukları hediyeye boğan bir karakter ile sahiplenmesi…

Lucky Strike’ın, Freud’un yeğeni Bernays’ın sigarayı kadınların özgürlük sembolü haline getirdiği “Torches of Freedom” kampanyası. Paketlerin üzerindeki yeşil rengi kadınlara sevdirmek için dönemin kadın modasını, Fransız modacılar ile görüşerek yeşile çevirmesi…

*

Rakiplerimizle, tüketicilerimizin zihinleri için savaşırken kullandığımız kiralık ana silahlardan biri mecralardır. Mecraların farklı kalibrelerde cephaneler ateşleme potansiyelleri vardır. Cephanelerimiz ise yaratıcı içeriklerimizdir. Silahlarımız ve cephanelerimizin yegane hedefi ise hedef kitlemizin kalbidir.

*

Malcolm Gladwell “Davut ve Golyat – Olağan Mağluplar için Devlerle Savaşma Sanatı” kitabında, kutsal metinlerde anlatılan bir hikayeyi derinlemesine irdeler.

Orduların top yekün savaşa girmeden önce galibi belirleme şansı, şampiyonlarının düellosu…
Bir tarafta yenilmez, dev savaşçı Golyat. Diğer tarafta ise ordusundan, karşılaşmaya kimse cesaret edemediği için öne adım atmış, elinde cılız sapanıyla, çelimsiz çoban Davut.
Davut attığı tek bir taş ile hiç yenilmemiş Golyat’ın işini bitirir.

Davut durumu inceleyerek, sağlam bir analiz sonrası bu karşılaşmayı göze almıştır. Karşı tarafın zayıflıklarına kendi güçlü yönleri ile odaklanır. Golyat’ın yavaşlığı, uzak mesafe dövüşme yetisi olmaması, gözlerinin iyi görmemesi, kendisine olan aşırı güveni, Davut’un yıllarca sapanı ile edindiği yetiler.

Peki bir devle savaşma örneğini pazarlama dünyasına nasıl adapte edebiliriz?

Pazarlama konusundaki sınırlarımız illüzyonlardan ibaret. Bu illüzyonları dağıtmak için tek ihtiyacımız, büyük resmi analiz etmek, kutudan uzaklaşmak ve gerisini hayal gücümüze bırakmak…

İstanbul / Aralık 2014